TKP HEADLINE

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านตาลอง

บ้านตาลองเป็น 1 ใน 50 หมู่บ้านที่ชนะการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และเป็น1ใน50 หมู่บ้าน ที่ชนะการประกวด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับประเทศ  อ่านเพิ่มเติม...

ส่งเสริมการอ่านในชุมชน

 


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ ขยายขอบเขต และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม...

วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

 

หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นโบราณวัตถุอันเป็นที่เคารพ สักการะคู่บ้านทุ่งวังมาตั้งแต่อดีต สันนิษฐานว่าประมาณปี พ.ศ. 2433 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างที่บังแดดบังฝนขึ้นครอบองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่มเติม...

วัดสว่างแคนทะเล

 


        วัดสว่างแคนทะเล หมู่ 6 ตำบลสระบัว อำเภอกิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยฝ่ายฆราวาส คือ นายคำ ยุนรัมย์ พร้อมด้วยทายกทายิกาและชาวบ้าน ร่วมกับ พระอำ สุภทโท เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 8 ไร่ 43 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 8 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระธาตุเมืองแคน และอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม...

ร้านเป็ดย่างอำเภอคูเมือง

 


ร้านอาหารร้านนี้ เปิดมาหลายสิบปี เดิมเป็นร้านเล็กๆข้างถนน ขายเป็ดย่างพิมาย รสชาติอร่อย คนนิยมรับประทาน เลยเปลี่ยนเป็นร้าน เป็ดย่างคูเมือง ปรับปรุงขยาย มีทั้งซื้อกลับบ้านเหมือนเดิม และกินที่ร้าน เป็นร้านอาหาร มีทั้งเปิดโล่ง  อ่านเพิ่มเติม...

วิธีทำบายศรี


การประกอบพานบายศรี ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำบายศรี คือการนำริ้วที่ทำเสร็จแล้วและแช่ในน้ำผสมน้ำมันมะกอกแล้ว มาประกอบเข้ากับพานบายศรี 3 ชั้น อ่านเพิ่มเติม...

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว


ไม้กวาดทางมะพร้าว คือ ไม้กวาดที่ทำได้จากก้านใบย่อยของทางมะพร้าว โดยตัดก้านใบย่อยตรงโคนก้านออกจากทางมะพร้าว จากนั้น นำใบมะพร้าวมากรีดแยกแผ่นใบ อ่านเพิ่มเติม...

การทำเตาแก๊สชีวมวล

พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมาพลังงานที่เกิดจากฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นับวันจะหายากและก็มีราคาแพง เพราะว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดสิ้น อ่านเพิ่มเติม...

นายมนตรี ตองติดรัมย์ สมุนไพรรักษาสัตว์

 


            นายมนตรี ตองติดรัมย์ หรือน้ามนตรี ภูมิปัญญาด้านการรักษาสัตว์เลี้ยงด้วยสมุนไพร
ปัจจุบันสมุนไพรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยบำรุงรักษาร่างกายแล้วยังช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ในสัตว์ก็เช่นกันมีสมุนไพรที่ช่วยในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคต่างๆได้ อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีแห่นาคช้าง


การจัดงานประเพณีดังกล่าว จะจัดในทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีที่วัดบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยในแต่ละปี จะมีช้างมาร่วมพิธีจำนวนนับสิบๆเชือก อ่านเพิ่มเติม...

“ ซิ่นหัวแดงตีนแดง ”

 


        “ ซิ่นหัวแดงตีนแดง ” หรือ “ ซิ่นตีนแดง ” หรือ “ ซิ่นหมี่รวด ” ผลิตขึ้นครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม ( เจ้าเมืองคนแรกของอำเภอพุทไธสง ) แถวบ้านหนองหัวแฮดและในบ้านโนนหมากเฟือง ( บ้านศรีษะแรตและบ้านมะเฟืองในปัจจุบัน ) เมืองพุทไธสง เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว เป็นผ้าซิ่นที่กลุ่มคนเชื้อสายลาวเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

วัดเกาะแก้ว

 


วัดระหาน หรือวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวัดได้ประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย อ่านเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญา

 

ชื่อ-สกุล :  นางอภิญญา  อุสารัมย์วัน/เดือน/ปีเกิด :  29 มิถุนายน 2513ที่อยู่ : 26 หมู่ 3 บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 อ่านเพิ่มเติม...


การทำไม้กวาดดอกหญ้า


 

ไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ดังนั้น การทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวได้ อ่านเพิ่มเติม...

แข่งขันเรือยาว

การแข่งเรือยาวอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ในระยะแรกของการแข่งขันถือเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านทั่วไป ในฤดูน้ำหลาก อ่านเพิ่มเติม...

วัดหงษ์

 


วัดหงส์  บ้านศีรษะแรดเป็นวัดเก่าทีมีตำนานเล่าขานในสมัยก่อน ท่าวปากนาท้าวเหล็กสะท้าน ท้าวไกรสร เสนาบดีเมืองสุวรรณภูมิ(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม)ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายลาวพร้อมด้วยบริวาร ชอบเข้าป่าล่าสัตว์ในเขตลุ่มน้ำพังชู ตลอดไปจนถึงลุ่มน้ำชี (ในเขตจังหวัดชัยภูมิ) วันหนึ่งทั้ง 3 คน ได้ยิงนก อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand