TKP HEADLINE

แข่งขันเรือยาว

การแข่งเรือยาวอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ในระยะแรกของการแข่งขันถือเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านทั่วไป ในฤดูน้ำหลาก อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand